Väggmontera U-skena

Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 80 cm. Är gardinen tyngre, rekommenderas extra vinklar där gardinen är parkerad då den inte är utdragen över hela skenans bredd. Använder du vinkel längre än 5 cm bör avståndet mellan fästpunkterna inte vara mer än 60 cm.

  1. Fäst skenfästet på vinkeln genom att lossa skruven på vinkeln, placera skenfästet mot vinkelns underkant och skruva i skruven igen.
  2. Mät upp och borra hål i vägg. Skruva i skruv, lämna ett par mm mellan skruvhuvud och vägg.
  3. Sätt hållaren på plats genom att placera skruvhuvudet i hållarens ögla och för hållaren neråt. Dra åt skruven i vägg.
  4. När samtliga vinklar är monterade på vägg, snäpper du fast U-skenan genom att placera skenans främre spår i skenfästet och därefter klickar du bak skenan så att den fäster tag i skenfästets bakre del.
  5. Monterad och klar.