Väggmontera Elite-skena

Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 100 cm. Är gardinen tyngre, rekommenderas extra hållare där gardinen är parkerad då den inte är utdragen över hela skenans bredd. Använder du vinkel längre än 5 cm bör avståndet mellan fästpunkterna vara följande: 80 cm avstånd för 10 cm vinkel, 60 cm avstånd för 15 cm vinkel och 50 cm avstånd för 20 cm vinkel.

  1. Fäst skenfästet på vinkeln, om det inte redan är gjort, genom att lossa skruven på vinkeln, placera skenfästet mot vinkelns underkant och skruva i skruven igen.
  2. Mät upp och borra hål i vägg. Skruva i skruv, lämna ett par mm mellan skruvhuvud och vägg.
  3. Sätt hållaren på plats genom att placera skruvhuvudet i hållarens ögla och för hållaren neråt. Dra åt skruven i vägg.
  4. När samtliga vinklar är monterade på vägg, snäpper du fast Elite-skenan på skenfästet genom att vinkla skenan mot vägg och haka fast skenans bottenkant i skenfästet och sedan klicka i skenans ovankant i skenfästes spår (på ovansidan).
  5. Monterad och klar.