Takmontera Elite-skena med skenfäste

Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 100 cm. Är gardinen tyngre, rekommenderas extra hållare där gardinen är parkerad då den inte är utdragen över hela skenans bredd.

  1. Mät upp och borra hål i taket. Placera takfästet med spåret över hålet och skruva i skruven. Dra åt skruven.
  2. När samtliga takfästen är monterade i tak, snäpper du fast Elite-skenan på takfästet genom att vinkla skenan och haka fast skenans bottenkant i takfästet och sedan klicka i skenans ovankant i takfästes spår (på ovansidan).
  3. Monterad och klar!