Takmonterad Flexi-skena med nytt takfäste

  1. Placera takfästets lilla ankare i skenans övre spår och vrid om.
  2. Borra och skruva fast takfästet i taket.

Takmonterad Flexi-skena med distansfäste

  1. Lossa ankaret med hjälp av insexnyckeln.
  2. Borra och skruva fast takfästet i tak.
  3. För in ankaret i skenans övre spår.
  4. För in ankaret i skenans övre spår.
  5. Spänn åt med insexnyckeln.