Personuppgifter

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till för- och efternamn, ålder, kön, privat adress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om de berör deras privata bostad eller arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas av KIRSCH?

Som regel kan du besöka vår hemsida utan att berätta vem du är eller ge personlig information om dig själv. Kirsch.se behöver dock viss personlig information för att kunna handla med dig och leverera nyheter och andra tjänster till dig.

KIRSCH samlar in och behandlar information om dig när du:

Kirsch.se samlar endast den personliga information som krävs (t.ex. e-postadress eller privat adress) för att leverera den tjänst du efterfrågar.
Registrering av personuppgifter och personligt identifierbar information krävs för att analysera hur man använder Kirsch.se via Google Analytics.
Kirsch.se samlar inte in personligt identifierbar information om dig från tredje part.

Vem skickar KIRSCH personuppgifter till?

Personuppgifter som lämnas på Kirsch.se delges endast till:

  • Företagets interna avdelningar.
  • Utvalda och betrodda tredje parter som kan använda din personliga information för att leverera varor eller tjänster som du har beställt.

KIRSCH använder Google Analytics

För att vidareutveckla och förbättra Kirsch.se samlar vi in statistik om hur man använder webbplatsen. Statistiken används endast i summerad form, till exempel för att se vilka sidor och webbläsare du använder mest.
Kirsch.se använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik och skickar i detta avseende IP-adresser till http://www.google.com/analytics/apps/about?app_id=1174001
Google Analytics kan också lämna informationen vidare till tredje part där lagen kräver detta eller till tredje part som utför uppgifter åt dem. Googles integritetspolicy finns och accepteras genom att besöka Kirsch.se och de finns även på http://www.google.com/privacy.html etc.
Utom i ovanstående fall delger inte KIRSCH uppgifter om din användning av tjänsterna på kirsch.se till någon annan.

Var lagras dina personuppgifter?

Personliga data lagras kortsiktigt på servrar i Danmark.
Vi sparar endast personuppgifter så länge det är nödvändingt för de ändamål som anges ovan.

Tillgång till information

Du kan alltid ta reda på vilken information vi har registrerat om dig. Om du vill få en kopia av denna information, skriv till oss på info@kirsch.se.

Använda cookies

Förutom informationen som du anger när du fyller i kontaktformulär använder Kirsch.se cookies. Cookies är digitala informationspaket som webbplatsen lagrar på din hårddisk. Cookies identifierar inte den enskilda användaren, utan användarens terminalutrustning, t.ex. dator, mobiltelefon etc. En cookie är inte ett program och innehåller inga virus. Cookies används för att förbättra webbplatsens service. Användningen av cookies påverkar inte din säkerhet genom att använda webbplatsen.

Om du inte vill att Kirsch.se ska identifiera din dator, mobil etc. kan du innan du godkänner användningen av cookies vid ditt besök, välja bort de cookies du inte önskar.

För varje besök på webbplatsen – oavsett närvaro av en cookie – registrerar Kirsch.se din typ av webbläsare, operativsystem, värd (host) och webbadresser på de sidor som du vill ha tillgång till. Dessa data samlas in och används i anonym form för statistisk analys av den allmänna användningen av webbplatsen.

Gällande Ad Servers

Kirsch.se ingår ibland avtal eller partnerskap med reklamserver företag, vilket innebär att klick på annonser kommer att placera cookies på din terminalutrustning för att registrera användningen av annonsen.

Kontakta, ändra och uppdatera sekretesspolicy

Kirsch.se förbinder sig att fortlöpande följa persondatalagen.
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår datapolitik eller hur vi använder din personliga information, kontakta oss på info@kirsch.se.