Så här monterar du din Lamellgardin med kedje- och lindrag

Montera lamellskenan:

 1. Bestäm om lamellskenan skall monteras på vägg eller i tak/nisch. För montering på vägg; använd väggvinklarna och fäst beslagen i dem. För montering i tak/nisch; montera beslagen, utan väggvinklarna, direkt i tak/nisch. Maxavståndet mellan beslagen är 60 cm. Fäst med plugg och skruv. VIKTIGT! Beslaget har en kort och en lång flärp, det är den korta flärpen som skall vara framåt, mot dig.
 2. Haka i lamellskenan genom att placera den främre kanten mot beslagets främre flärp. Klicka upp den bakre delen av skenan i beslaget. Lamellskenan är symmetrisk och du kan därför enkelt välja om du vill ha kulkedjan till höger eller vänster genom att vända skenan.
 3. Lamellskenan är nu på plats.
 4. När skenan är på plats är det bara det barnsäkra beslaget som skall sättas på plats. Viktigt att tänka på är att beslaget fästs med skruv, minst 150 cm upp från golv.

Montera lamellerna:

 1. Det är i toppen av varje lamellgardin som du anpassar höjden på dina lameller. Mät därför hur höga dina lameller skall vara och vik efter önskad längd.
 2. Trä plastgalgen över lamellgardinen där du nyss vikt.
 3. Trä den runda plaststaven i galgens spår, för att spänna åt lamellgardinen.
 4. Klipp bort överflödig lamellgardin.
 5. Klicka upp varje lamellgardin med galge på plats i lamellskenan. Var noga med att vända alla lamellgardiner på samma håll.
 6. I botten på varje lamellgardin trär du i bottentyngden.
 7. Sist klickar du fast bottenkedjan i tyngdernas små flärpar. Detta hjälper till att ge lamellgardinen stabilitet och hålla lamellerna på plats.
montera lamellskenan
montera lamellskenan
montera lamellskenan
montera med lindrag
montera kedjedrag
montera lamellerna
montera lamellerna
montera lamellerna
montera lamellerna
montera lamellerna
montera lamellerna