Takmontera U-skena med skenfäste

Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 80 cm. Är gardinen tyngre, rekommenderas extra hållare där gardinen är parkerad då den inte är utdragen över hela skenans bredd.

  1. Mät upp och borra hål i taket. Placera skenfästet med spåret över hålet och skruva i skruven. Dra åt skruven.
  2. När samtliga skenfäste är monterade i tak, snäpper du fast U-skenan genom att placera skenans främre spår i skenfästet och därefter klickar du bak skenan så att den fäster tag i skenfästets bakre del.
  3. Monterad och klar!