Så här monterar du Bella Rullgardin med kassett

Bestäm om rullgardinen skall monteras på vägg eller i tak/nisch.

  1. För montering på vägg; använd väggvinklarna och fäst beslagen i dem. För montering i tak/nisch; montera beslagen, utan väggvinklarna, direkt i tak/nisch. Fäst med plugg och skruv.
  2. Haka i rullgardinen genom att placera kassettens bakre kant mot beslagets bakre flärp. Klicka upp den främre delen av skenan i beslaget. För att plocka ner rullgardinen måste du lyfta den främre flärpen på beslaget något, förslagsvis med en skruvmejsel.
  3. Rullgardinen är nu klar att användas.
  4. När gardinen är på plats är det bara det barnsäkra beslaget som skall sättas på plats. Viktigt att tänka på är att beslaget fästs med skruv, minst 150 cm upp från golv.

VIKTIGT! Bella rullgardin levereras som standard med kulkedjan till höger. Om man önskar kulkedjan till vänster istället, gör följande:

Vänd upp och ner på produkten, så att kassetten ligger plant. Skruva av de båda ändlocken på kassettens vardera sida. Låt rullgardinen med fördel ligga kvar i kassetten och peta ur sidodraget och ändplugg från rullgardinsröret. Byt sida på dem (sidodragets kulkedja skall peka upp). Montera tillbaka de båda ändlocken på kassetten – kom ihåg att även dessa två byter sida med varandra.

montera bella rullgardin
montera bella rullgardin
montera bella rullgardin
montera bella rullgardin