Kläm på öljetter

  1. Behöver du fålla gardinens sidor så gör det först. Hur du gör detta enklast läser du mer om under FÅLL.
  2. Vik därefter in en fåll på cirka 8 cm på toppen av gardinen.
  3. Lägg första öljetten på tyget, centrerat över toppfållen, cirka 7 cm från sidokanten på gardinen till mitten på öljetten. Rita efter den inre cirkeln med en textilpenna.
  4. Vik tyget mitt i cirkeln och klipp ut hålet 3 mm större än den ritade linjen. (Sätt gärna en nål efter det att du vikt för att försäkra dig om att tyget ligger still och att du vikt tyget mitt i cirkeln.)
  5. Repetera ovanstående med 13-16 cm från mitten av öljetten till mitten av nästa öljett.  Till en 130 cm bred gardin är det lagom med 10 öljetter. Viktigt är att du använder ett jämnt antal öljetter (antalet ska kunna delas på två).
  6. Dela öljetterna och knäpp fast dem över hålet.
  7. Kvar är gardinens bottenfåll, läs mer om hur du enklast syr den under FÅLL.

Tips!

Använd med fördel våra nya förstärkta öljetter – även de kläms på plats och sitter fast riktigt ordentligt.

Tillbaka