Trä fingerkrokar

Har du en veckbandsgardin som du vill inreda ditt fönster med får du här några olika sätt att trä fingerkroken på, beroende på vilken uppsättning du vill ha. Det finns 1-fingerkrokar, 2-fingerkrokar och 4-fingerkrokar. Men det tar inte slut där, det finns även en hög och en låg variant av varje.

En fingerkrok med låg fattning gör att gardinen kommer högre upp och döljer mer av gardinstången/gardinskenan, medan en fingerkrok med hög fattning visar mer av gardinstången/gardinskenan. I dessa filmer har vi valt att visa veckgardiner tillsammans med fingerkrokar med hög fattning.

 1. Trä fingerkroken, nerifrån och upp. Fördela krokarna jämnt över gardinens bredd; lagom är var tredje ficka. Vill du ha större vågor väljer du längre avstånd mellan dina krokar.
 2. Haka sedan fingerkroken i öglan på ringen som hänger på gardinstången eller i gliden som redan sitter i skenan.

Så här gör du veck med 2-fingerkrok

 1. Trä första fingret på kroken i första fickan på veckbandet, med kroken mot dig.
 2. Andra fingret trär du i nästa ficka på veckband. För täta veck trär du fingerkrok nummer två direkt i nästkommande ficka, och vill du ha lite glesare mellan vecken så hoppar du över en ficka.
 3. Fördela fingerkrokarna jämnt över gardinens bredd.

Så här gör du veck med 4-fingerkrok

 1. Trä första fingret på kroken i första fickan på veckbandet, med kroken mot dig.
 2. Andra, tredje och fjärde fingret trär du i nästkommande tre fickor på veckbandet. För täta veck trär du fingerkrok nummer två direkt i nästkommande ficka, och vill du ha lite glesare mellan vecken så hoppar du över en ficka.
 3. Fördela fingerkrokarna jämnt över gardinens bredd.

Så här gör du franska veck, även kallat motveck/omvända veck

 1. 4-fingerkrok skapar motveck. Vänd fingerkroken med kroken mot bandet.
 2. Trä fingerkrokens andra finger från höger i bandets första ficka.
 3. Vänd runt fingerkroken så att bandet omsluter hela fingerkroken. Runda fingerkrokens yttersta finger med bandet.
 4. I bandets tredje ficka trär du i fingerkrokens tredje finger.