Så här kapar du rullgardin med sydd bottenkanal eller alulist

  1. Om rullgardinens änddubb sitter på rullgardinsröret, ta bort den. Lossa även alulistens täckkåpa (om din rullgardin har en sådan bottenlist). Har din rullgardin en sydd kanal tar du bara ut alulisten ur sin fåll.
  2. Dra försiktigt ut rullgardinsväven.
  3. Kapa rullgardinsröret, med metallsåg, till önskat mått.
  4. Klipp eller skär rullgardinsväven med en vass brytbladskniv till önskat mått.
  5. Kapa rullgardinens underlist med samma mått (har du kapat rullgardinsröret med 4 cm så ska även underlisten kapas 4 cm).
  6. För försiktigt tillbaka rullgardinsväven i sitt spår i alulisten. Väven har en liten plastlist upptill och nertill (ej på rullgardin med sydd kanal) som skall föras in i sitt spår som bilder visar nedan.
  7. Tryck fast änddubb på rullgardinsröret och täckkåpan på alulisten (om du har en sådan).
  8. Du är nu klar att montera rullgardinen på vägg eller i tak.

Viktigt! Gällande rullgardinens mått och måttförhållande. Vill du korta din rullgardin med t.ex. 4 cm är det viktigt att samtliga rör, väv och underlist kapas med 4 cm. På så vis bibehålls de fördefinierade måttförhållandena mellan rullgardinens olika komponenter.