Så här kapar du en lamellskena

 1. Ta ur skena ur förpackningen, lättast är från den sida där etiketten inte sitter.
  I skenans bortsida, inte manövreringssidan, finns en liten mässingsring som skall tas bort. Använd en insexnyckel och man kan behöva justera till rätt läge med hjälp av kulkedjan.
  När ringen är demonterad ta skenan till aluminiumkapen.
 2. Ställ in önskat mått med ett avdrag på 1 -2 mm. Stoppa i antingen 3-4 Elite-skenor i lamellskenan eller 1 Cabinskena som man trär in över axeln och sedan 1 Elite-skena över. Lås fast skenan och kapa sakta och försiktigt. Släng sedan alla bitar med skena.
 3. Lägg upp lamellskenan och dra ut vagnarna så långt det går. Uppskatta hur många vagnar man måste ta bort och klipp av plast biten mellan vagnarna med en avbitartång. Ta bort de små plasthjulen på sista vagnen.
 4. Skruva bort skruven och metallbrickan som sitter på sista vagnen
 5. Klipp av linan 2x längden du kapat bort på skenan. Ex: kapar du bort 20 cm av skenan kortar du linan 40 cm
 6. Ta bort den vita plastbiten som skruven och brickan var monterad på och montera fast den på sista vagnen.
 7. Trä snöret genom plastbiten som har en magnet, sen genom den plastbiten som satt längst ut där snöret vände och tillbaka genom den med magnet. Gör en knut på linan och skruva tillbaka brickan på snöret.
 8. Testa genom att dra vagnarna fram och tillbaka i skenan för att se att de löper fint.
 9. Packa in skenan i sin förpackning och förslut med avsedd tejp.

 

Hur man kapar lamellerna

 1. Vid skärbordet packar du upp 1 paket i taget och ställ in måttet -3,5 cm. Ex. om lamellerna skall kapas till 200 cm så skall man ställa in måttet 196,5 cm.
 2. Kapa lamellen i rätt ände, inte i den änden med fickor för de skall användas till lamelltyngderna.
 3. Kapa och packa ihop lamellerna igen.